Melding geboorte

Meld de geboorte aan de Gezinsbond, en geniet van een geboortegeschenk en al dan niet gepaard met één gratis jaar lidmaatschap.
Zonder uw tussenkomst en zonder ons toevallig weten van deze geboorte, geraken wij niet aan deze gegevens, gezien de Wet op de Privacy.
Vrijblijvend verwachten wij jullie reactie met vragen, ...

Bijlagen