Advies Coronavirus COVID-19

De Gezinsbond volgde de ontwikkelingen rond het coronavirus de voorbije dagen op de voet. Naar aanleiding van de meest recente adviezen van de overheden en de experten zijn er enkele beslissingen genomen. Als Gezinsbond willen we solidair zijn, zeker ook met kwetsbare groepen, en nemen we dus de volgende maatregelen.

We vragen aan onze vrijwilligers om alle activiteiten, alvast tot en met eind juni, uit te stellen of te annuleren met onmiddellijke ingang. 

Dit omdat we zowel de vrijwilligers als de deelnemers willen beschermen. 

Stop de verspreiding van Covid-19

    1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
    2. Was vaak je handen met water en zeep.
    3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
    4. Beperk je fysieke sociale contacten.
    5. Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.